Υπηρεσίες σε Πελάτες

Έρευνα αγοράς γης, Δωρεάν προμελέτη και εκτίμηση του κόστους κατασκευής του έργου, Ακριβής προϋπολογισμός του κόστους του έργου

Συνεργασία με αρχιτέκτονες

Άριστη συνεργασία με αρχιτέκτονες και πολιτικούς μηχανικούς για την ολοκλήρωση των μελετών τους και την επιτυχή κατασκευή των έργων τους.

Συνεργασίες με κατασκευαστικές

Η Civenco για 20 χρόνια είναι συνεργάτης τεχνικών εταιρειών και τεχνικών γραφείων σε τμήματα έργων τους που απαιτούν μεταλλικές και σύμμεικτες κατασκευές.

CONSTRUCTION & ENGINEERING

Η εταιρεία CIVENCO στην οποία ο μηχανικός είναι αναπόσπαστο μέρος της παρεχόμενης υπηρεσίας ήδη για δύο δεκαετίες ασχολείται με την μελέτη και την κατασκευή κτιρίων με μεταλλικό φορέα

civenco

Mission Statement

Η αποστολή μας για περισσότερο από 20 χρόνια είναι να μελετάμε και να κατασκευάζουμε κτίρια με μεταλλικό φορέα, χρησιμοποιώντας νέες τεχνολογίες κατασκευής και καινοτόμα υλικά, με συνεχή ενημέρωση της επιστημονικής μας ομάδας και επένδυση σε κατάλληλο λογισμικό και έρευνα, προσφέροντας με φροντίδα κτίρια φιλικά προς τους χρήστες και το περιβάλλον, στις καλύτερες τιμές της αγοράς.

Τρόπος Κατασκευής

civenco constructionsΜεταλλικός Σκελετός

Η ανάγκη ανάπτυξης ποιοτικών αλλα οικονομικών κατασκευών δημιούργησε την βάση για την επέκταση της χρήσης των χαλύβδινων και σύμμεικτων φορέων στην κατασκευή των κτιρίων.

civenco constructionsΤοιχοποιία

Η τοιχοποιία σε όλη την επιφάνεια της κατασκευάζεται με τρισδιάστατο δομικό πλέγμα, 3Δ πάνελ, το οποίο αποτελείται από δύο παράλληλα μεταξύ-τους ηλεκτροσυγκολλητά πλέγματα τα οποία περιέχουν στο εσωτερικό τους, πλάκα αυτοσβηνόμενης διογκωμένης πολυστερίνης.

civenco constructionsΠράσινο Κτίριο

Ο Παθητικός Βιοκλιματικός Σχεδιασμός είναι ο σχεδιασμός ενός ενεργειακά αποδοτικού κτιρίου που αξιοποιεί ιδανικά τα οφέλη του περιβάλλοντος και τα τεχνικά και φυσικά χαρακτηριστικά των δομικών υλικών κατασκευής του.