Επαγγελματικά Κτίρια

koropi

civenco constructions

Η χρήση χαλύβδινου φορέα για την κατασκευή :

 • Βιομηχανικών & βιοτεχνικών κτιρίων
 •  Εμπορικών καταστημάτων & αποθηκών
 • Αγροτικών κτιρίων & κτηνοτροφικών μονάδων
 • Αποθηκευτικών χώρων ( Logistics )
 • Γυμναστηρίων & αγωνιστικών χώρων
 • Διαφόρων κτιρίων όπως συνεργείων, στάθμευσης και πλυντηρίων αυτοκινήτων, πρατηρίων υγρών καυσίμων, σταθμών παραγωγής ενέργειας, διυλιστηρίων και λοιπών χρήσεων,

είναι η ιδανική λύση γιατί παρουσιάζει τα παρακάτω σημαντικά πλεονεκτήματα σε σχέση με την χρήση φορέα από οπλισμένο σκυρόδεμα, κάνοντας πιο εύκολη, ταχύτερη, ασφαλέστερη και οικονομικότερη την υλοποίησή-τους.

 • Ελευθερία αρχιτεκτονικού σχεδιασμού με ευέλικτες προτάσεις εσωτερικών διαρρυθμίσεων σύμφωνα με τις απαιτήσεις της επιχείρησης
 • Δυνατότητα δημιουργίας ενιαίων χώρων χωρίς εσωτερικούς στύλους, που αυξάνει την λειτουργικότητα του κτιρίου
 • Εύκολη προσθήκη κατ΄ επέκταση και καθ΄ ύψος του αρχικού κτιρίου
 • Υψηλή αντισεισμική συμπεριφορά   του κτιρίου και μεγάλη αντοχή σε έντονα καιρικά φαινόμενα, γιατί με την κατασκευή του φορέα στο εργοστάσιο, σε ελεγχόμενο περιβάλλον, έχουμε ελεγχόμενη ποιότητα και μεγάλη ακρίβεια στις μεθόδους κατασκευής, που έχει σαν αποτέλεσμα την ελαχιστοποίηση των αστοχιών και τη σωστή υλοποίηση της μελέτης
 • Μείωση του χρόνου κατασκευής κατά 40%, αφού παράλληλα γίνεται η κατασκευή της θεμελίωσης και του δαπέδου του κτιρίου στο εργοτάξιο με την κατασκευή του μεταλλικού φορέα στο εργοστάσιο και η τοποθέτηση-του με την χρήση μηχανικών μέσων ( γερανοί, αυτοκινούμενες τράπεζες εργασίας ), γίνεται σε ελάχιστο χρόνο
 • Λόγω μικρότερου βάρους του μεταλλικού φορέα έχουμε μείωση του όγκου των εκσκαφών και της θεμελίωσης
 • Δεν επιβαρύνεται ο προϋπολογισμός του κτιρίου με εισφορές για την ασφάλιση του εργατοτεχνικού προσωπικού, γιατί η κατασκευή του μεταλλικού φορέα πραγματοποιείται στο εργοστάσιο
 • Δυνατότητα εύκολης αποσυναρμολόγησης του φορέα  του κτιρίου για   μετεγκατάσταση-του σε άλλον χώρο ή   πώλησης- του  για  να χρησιμοποιηθούν μέρη-του, αφού ο χάλυβας είναι ανακυκλώσιμο υλικό

 

Για τον αναλυτικό τρόπο κατασκευής των επαγγελματικών κτιρίων, πατήστε εδώ.