Η Εταιρεία

civenco constructions

Η CIVENCO είναι μια από τις παλαιότερες εταιρείες στην Ελλάδα η οποία ασχολείται με την μελέτη και κατασκευή κτιρίων με μεταλλικό φορέα και στην οποία ο μηχανικός είναι αναπόσπαστο μέρος της παρεχόμενης υπηρεσίας.

Από το 1995 μελετά και κατασκευάζει μεταλλικά σύμμεικτα κτίρια, δηλαδή κτίρια με στύλους και δοκούς από χάλυβα, θεμελίωση και πλάκες από οπλισμένο σκυρόδεμα.

Τα κτίρια που κατασκευάζει είναι νέες κατοικίες, προσθήκες κατοικιών σε υφιστάμενα κτίρια με σκελετό από οπλισμένο σκυρόδεμα, καθώς και βιομηχανικά και ειδικά κτίρια. Κατασκευάζει ειδικά έργα όπως, μεταλλικά φρεάτια ανελκυστήρων, κύριες και βοηθητικές μεταλλικές σκάλες, μεταλλικούς φορείς για υποστυλώσεις και για ενίσχυση διατηρητέων κτιρίων και πατάρια.

Από τα μέσα της δεκαετίας του 1990 επιδιώκοντας τη συνεχή ενημέρωση για τους νέους κανονισμούς επένδυσε σε κατάλληλο λογισμικό και έτσι έχει τη δυνατότητα να μελετά από απλά μέχρι σύνθετα μεταλλικά έργα. Παράλληλα από την αρχή της δεκαετίας του 2000, η εταιρεία απέκτησε σύγχρονα εργοστασιακά μηχανήματα για κοπή, διάτρηση, συγκόλληση και επιφανειακή προστασία του χάλυβα.

Ιδιαίτερο μέλημα-της είναι η συνεχής εκπαίδευση του προσωπικού εργοταξίου και εργοστασίου, το οποίο έχοντας ήδη κατασκευάσει τα τελευταία 20 χρόνια περισσότερα από 340 κτίρια, έχει αποκτήσει την απαιτούμενη εμπειρία για να κατασκευάζει έργα υψηλής ποιότητας.