Επιστημονική Ομάδα

civenco constructions

civenco constructions

Οι μελέτες εφαρμογής και οι επιβλέψεις των έργων που κατασκευάζουμε γίνονται από μόνιμο επιστημονικό και εξειδικευμένο τεχνικό προσωπικό, όλων των ειδικοτήτων.

Η επιστημονική ομάδα της CIVENCO είναι:

1. ΛΕΑΝΔΡΟΣ ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ Διπλ. Πολιτικός μηχανικός Ε. Μ. Π.

2. ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΕΤΣΑ Οικονομολόγος Α.Σ.Ο.Ε.Ε.

3. ΛΑΜΠΡΟΣ ΚΩΣΤΟΒΑΣΙΛΗΣ Διπλ. Πολιτικός μηχανικός Ε. Μ. Π.

4. ΕΛΕΝΑ ΛΥΤΗ Διπλ. Αρχιτέκτονας μηχανικός Ε.Μ.Π.

5. ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΗ Διπλ. Πολιτικός μηχανικός Δ. Π. Θ.

6. ΣΟΦΙΑ ΣΚΑΦΙΔΑ Διακοσμήτρια εσωτερικών χώρων

7. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΓΕΝΟΠΟΥΛΟΣ Διπλ. Τοπογράφος μηχανικός Ε.Μ.Π.

8. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΖΑΠΗΣ Μηχανολόγος μηχανικός Τ.Ε.

9. ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ ΠΟΛΙΤΗΣ Ηλεκτρολόγος μηχανικός Τ.Ε.