Οι Πελάτες μας

civenco pelates
Δίπλα βλέπετε τα αποτελέσματα ποιοτικής έρευνας που έγινε στο σύνολο των πελατών της CIVENCO από 30 Ιουνίου 1995 έως τις 30 Ιουνίου 2014. Από τα αποτελέσματα της έρευνας αυτής τρία πράγματα μας κάνουν πραγματικά υπερήφανους…

  • Το 91% των πελατών μας έχει ανώτατη μόρφωση .
  • Το 65% των νέων πελατών μας προέρχεται από συστάσεις παλαιοτέρων πελατών.
  • Το 12% των πελατών μας είναι μηχανικοί.