Μεταλλικός Φορέας

civenco constructions

civenco constructions

civenco constructions

civenco constructions

Η ανάγκη ανάπτυξης ποιοτικών, με γρήγορη αποπεράτωση, οικονομικών και με υψηλή αντισεισμική συμπεριφορά κτιρίων δημιούργησε την βάση για την επέκταση της χρήσης των χαλύβδινων σύμμεικτων φορέων στην κατασκευή –τους.

Η ποιότητα εξασφαλίζεται με την χρήση των πρότυπων διατομών του χάλυβα (εγγυημένες αντοχές, αποτέλεσμα της βιομηχανικής παραγωγής-του), με την επεξεργασία και την διαμόρφωση των χαλύβδινων μελών του φορέα στο εργοστάσιο, όπου η ποιότητα της εργασίας ελέγχεται, μειώνονται στο ελάχιστο οι αβεβαιότητες παραγωγής και οι κλιματολογικές συνθήκες δεν μπορούν να την επηρεάσουν αρνητικά.

Η ταχύτητα ανέγερσης επιτυγχάνεται με τη χρήση των ελαφρότερων αλλά και ανθεκτικότερων, σε σχέση με το οπλισμένο σκυρόδεμα, χαλύβδινων μελών του φορέα, που μεταφέρονται εύκολα και συναρμολογούνται γρήγορα στο εργοτάξιο .

Το οικονομικότερο αποτέλεσμα επιτυγχάνεται με τους παρακάτω τρόπους:

  • Η γρήγορη αποπεράτωση του έργου μειώνει σημαντικά την εργατική δαπάνη κατά 40 %, τις ασφαλιστικές εισφορές κατά 60 %, καθώς και το κόστος μεταφοράς υλικών και εξοπλισμού από και προς το εργοτάξιο.
  • Ο συνολικά ελαφρύτερος σύμμεικτος φορέας του κτιρίου και η αυξημένη ευκαμψία-του έχει σαν αποτέλεσμα την μείωση των σεισμικών δυνάμεων σε αυτόν και την θεμελίωση-του, με αποτέλεσμα την σημαντική ελάττωση του κόστος κατασκευής – της.

Η αυξημένη πλαστιμότητα του σύμμεικτου φορέα λόγω της όλκιμης συμπεριφοράς του χάλυβα και ο κατάλληλος αντισεισμικός σχεδιασμός που λαμβάνει ιδιαίτερα μέτρα μόρφωσης και κατασκευαστικών λεπτομερειών εξασφαλίζει την υψηλή αντισεισμική συμπεριφορά του κτιρίου, η οποία έχει αποδειχθεί σε εργαστηριακό περιβάλλον σε πειράματα πάνω σε φυσικών διαστάσεων μοντέλα.

Ένα από αυτά έγινε τον Ιούνιο του 2003 με την συνδρομή-μας, στο εργαστήριο Αντισεισμικής Τεχνολογίας του Ε.Μ.Π.. Το μοντέλο δοκιμάστηκε σε προσομοίωση σεισμού επιτάχυνσης 1,6 g για 90 sec και δεν έπαθε καμία βλάβη. Παράλληλα στο ίδιο πείραμα μοντέλο ίδιων διαστάσεων με συμβατικό φέροντα οργανισμό αστόχησε σε προσομοίωση σεισμού επιτάχυνσης μόλις 0.4 g για 30 sec.

Στην πράξη τα σύμμεικτα κτίρια υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις τόσο των ελληνικών όσο και των διεθνών οικοδομικών κανονισμών.

Πρόσθετα οφέλη της επιλογής του χαλύβδινου σύμμεικτου φορέα είναι:

  • H μείωση των ¨νεκρών¨ χωρών του κτιρίου, που επιτυγχάνεται χάρη στις μικρές διατομές των χαλύβδινων στύλων και δοκών που χρησιμοποιούνται, ενώ παράλληλα μας δίνουν τη δυνατότητα κατασκευής μεγάλων ανοιγμάτων.
  • Η δυνατότητα ανακύκλωσης του μεγαλύτερου τμήματος του φορέα, το οποίο μπορεί να επαναχρησιμοποιηθεί σαν πρώτη ύλη σε επόμενες μελλοντικές κατασκευές.
  • Η ευκολία μελλοντικής ανάπτυξης του κτιρίου καθ΄ ύψος και κατ΄ επέκταση, με την εύκολη δημιουργία νέων κόμβων για στύλους και δοκούς.
  • Η μεγαλύτερη λειτουργική διάρκεια ζωής από τα κτίρια με φορέα από οπλισμένο σκυρόδεμα.
  • Η ικανοποίηση πρόσθετων αρχιτεκτονικών απαιτήσεων από τα κτίρια συμβατικού φορέα καθώς τμήματα του μεταλλικού σκελετού μπορεί να είναι εμφανή εσωτερικά ή εξωτερικά του κτιρίου και κάποια άλλα να είναι έτοιμα προς χρήση χωρίς επένδυση, όπως εμφανείς φορείς σε εσωτερικές κλίμακες και εμφανή στοιχεία οροφών.
  • Η μοναδική πολλές φορές επιλογή για προσθήκες ορόφων σε κτίρια με συμβατικό φορέα παλαιοτέρων αντισεισμικών τεχνολογιών ( κτίρια πριν από το 1985 ), χωρίς να χρειάζεται στις περισσότερες περιπτώσεις ενίσχυση του υπάρχοντος φέροντα οργανισμού.

Όπως είναι λοιπόν φανερό για όλους τους παραπάνω λόγους τα κτίρια με χαλύβδινο σύμμεικτο φορέα είναι τα κτίρια του μέλλοντος.