Πράσινο Κτίριο

DSCN1963_copy1

parras-mesa-21

ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ1

Ο Παθητικός Βιοκλιματικός Σχεδιασμός είναι ο σχεδιασμός ενός ενεργειακά αποδοτικού κτιρίου αξιοποιώντας τα οφέλη του περιβάλλοντος και τα χαρακτιριστικά των δομικών υλικών κατασκευής του.

Για τον βιοκλιματικό σχεδιασμό του κτιρίου ο μελετημένος και σωστός αρχιτεκτονικός σχεδιασμός είναι απαραίτητος καθώς καλείται να αξιοποιήσει στοιχεία του περιβάλλοντος μέσα στο οποίο εντάσσεται το κτίριο. Η τελική αρχιτεκτονική μορφή του κτιρίου θα πρέπει να είναι τέτοια ώστε να εξασφαλίζεται «σωστή επικοινωνία» με το περιβάλλον όπου ανήκει.

Αυτά είναι:

  1. Σωστή χωροθέτηση του κτιρίου.
  2. Διαρρύθμιση και τοποθέτηση των χώρων στο εσωτερικό του κτιρίου με βάση τον προσανατολισμό.
  3. Σκίαση μέσω κατάλληλης επιλογής φύτευσης καθώς και συστημάτων σκίασης, με οριζόντια ή κατακόρυφα στοιχεία ανάλογα με τον προσανατολισμό, ή ακόμα και τον σχεδιάσμο και χωροθέτηση κατάλληλων ημι-υπαίθριων χώρων.
  4. Λειτουργική οργάνωση χώρων που αποσκοπεί στην εξοικονόμηση ενέργειας.
  5. Μορφολογία κτιρίου (σύνθεση όγκων, αναλογία κλειστών – ανοιχτών χώρων).
  6. Αποτελεσματικός ηλιασμός και αερισμός του κτιρίου με την διακίνηση του αέρα στο εσωτερικό του, με βάσει τις θερμοκρασιακές μεταβολές.

Όμως, ταυτόχρονα με τον σχεδιασμό του κτιρίου βασική παράμετρος της βιοκλιματικής συμπεριφοράς του είναι ο σωστός και οικονομικός πλέον τρόπος υλοποίησης του σχεδιασμού του, μέσω της κατάλληλης επιλογής των δομικών υλικών κατασκευής του.

ΣΤΟΧΟΣ της εταιρίας μας αποτελεί ο συνεχώς καλύτερος σχεδιασμός οικονομικών και ποιοτικών κτιρίων, φιλικών προς το περιβάλλον, και η υλοποίησή τους με τη χρήση καινοτόμων υλικών και πρωτοπόρων τεχνολογιών.

Ο αρχιτεκτονικός σχεδιασμός γίνεται μέσω της καταρτισμένης ομάδας μελετητών και συνεργατών του γραφείου μας, ενώ η παράλληλη εμπειρία μας από το στάδιο του σχεδιασμού μέχρι και της υλοποίησης της μεταλλικής κατασκευής, είναι στοιχεία που μας τοποθετούν στις πρώτες θέσεις στον τομέα των μεταλλικών κτιρίων και κατασκευών.
Η βιοκλιματική κατοικία ξεκινάει ήδη από το στάδιο του φέροντα οργανισμού.
Ο σκελετός του κτιρίου είναι από χάλυβα.
Ένα υλικό ανακυκλώσιμο και επαναχρησιμοποιήσιμο ως πρώτη ύλη σε περίπτωση χρησιμοποίησης του σε επόμενη κατασκευή.
Οικονομία χρόνου και χρημάτων.
Ο σκελετός συναρμολογείται απευθείας στο εργοτάξιο, βάσει λεπτομερών σχεδίων εφαρμογής, μέσα σε ελάχιστο χρονικό διάστημα από άρτια εκπαιδευμένο και έμπειρο προσωπικό.
Καλύτερη συμπεριφορά του κτηρίου σε σεισμό και μεγαλύτερη αντοχή.
Η εξωτερική και εσωτερική τοιχοποιία που χρησιμοποιείται συμβάλει άμεσα στην βιοκλιματική συμπεριφορά της κατοικίας και στην σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας.
Χρησιμοποιείται το τρισδιάστατο δομικό πλέγμα 3Δ πάνελ με ενσωματωμένη μόνωση διογκωμένης πολυστερίνης εξασφαλίζοντας σε σχέση με ένα κτίριο συμβατικής κατασκευής από οπλισμένο σκυρόδεμα:

  • 30%-40% καλύτερη θερμομόνωση και
  • 50%-60% οικονομία ενέργειας

Εκτός όμως από το να χρησιμοποιείται μόνο ως τοίχος, το δομικό πλέγμα 3Δ «ντύνει» και τον μεταλλικό σκελετό ώστε να αποφευχθεί η δημιουργία θερμογέφυρων μεταξύ του εξωτερικού και του εσωτερικού περιβάλλοντος του κτιρίου.

Τοποθετούνται παθητικά συστήματα θέρμανσης – δροσισμού και σκίασης, καθώς και ενεργειακά συστήματα εξοικονόμησης ενέργειας μέσα από τον κατάλληλο σχεδιασμό των κτιρίων σε συνεργασία με την μελετητική μας ομάδα.

Όπως η κατάλληλη σχεδίαση απόληξης του κτιρίου με στέγη έχουσα την απαραίτητη κλίση και μορφολογία μπορεί να μας εξασφαλίσει την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων.

Καθώς εμείς δεν μένουμε στην μελέτη ενός κτιρίου (αρχιτεκτονικά, στατικά, μηχανολογικά) και προχωράμε στην κατασκευή του και στην αποπεράτωσή του, μπορούμε μαζί να συζητήσουμε και να αποφασίσουμε απλά αλλά σημαντικά θέματα που μπορουν να κάνουν την κατοικία σας φιλική προς το περιβάλλον και λιγότερα ενεργειακά δαπανηρή. Τέτοια θέματα αφορούν στις μονώσεις του κτιρίου, στην επιλογή των κατάλληλων ενεργειακών κουφωμάτων, στους τελικούς χρωματισμούς του-αντανάκλαση του ηλίου, στην μελέτη του περιβάλλοντος χώρου της κατοικίας για την επιλογή σωστής φύτευσης και κατάλληλου σκιασμού του κτιρίου καθώς και πολλών άλλων.

Το βιοκλιματικό κτίριο δεν χρειάζεται να έχει πολύπλοκες και δαπανηρές εγκαταστάσεις.

Βασίζεται σε μία γενικότερη εξοικονόμηση ενέργειας μέσω του σωστού σχεδιασμού, της πρόβλεψης και της σωστής επιλογής δομικών υλικών, φιλικών προς το περιβάλλον που ενισχύουν τα θετικά χαρακτηριστικά του κτηρίου.

Μελετάμε και σχεδιάζουμε μαζί σας, για να πετύχουμε το αρμονικό αποτέλεσμα συνδυάζοντας τις προσωπικές σας επιλογές με τη δική μας επιστημονική κατάρτιση, πείρα και αρχιτεκτονική αντίληψη.