Υπηρεσίες σε Κατασκευαστικές Εταιρίες

civenco constructionsΗ Civenco για 20 χρόνια είναι αξιόπιστος συνεργάτης τεχνικών εταιρειών και τεχνικών γραφείων σε τμήματα έργων τους που απαιτούν μεταλλικές και σύμμεικτες κατασκευές.