Υπηρεσίες για Μηχανικούς & Αρχιτέκτονες

civenco constructionsΗ Civenco διαθέτει μελετητικό και κατασκευαστικό τμήμα.

Αποτελεί συνεπώς άριστη πλατφόρμα συνεργασίας με αρχιτέκτονες και πολιτικούς μηχανικούς για την ολοκλήρωση των μελετών τους και την επιτυχή κατασκευή των έργων τους. Ειδικά στους αρχιτέκτονες η Civenco προσφέρει τη δυνατότητα συνυπογραφής της στατικής μελέτης, εφ” όσον υπάρχει σχετικό αίτημα.