Υπηρεσίες προς Πελάτες

civenco constructions

 • Έρευνα αγοράς γης
 • Δωρεάν προμελέτη και εκτίμηση του κόστους κατασκευής του έργου
 • Ακριβής προϋπολογισμός του κόστους του έργου
 • Σύνταξη μελετών κτιρίου
 • Έκδοση οικοδομικής άδειας
 • Χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου που δεν ξεπερνάει τους έξι μήνες από την έναρξη των εργασιών για σύμμεικτα κτίρια ανά 100 τ.μ., τους τρεις μήνες για βιομηχανικά κτίρια ανά 1500 τ.μ. και τους εννιά μήνες ανά 100τ.μ. για πέτρινα σπίτια
 • Αυστηρή τήρηση του χρονοδιαγράμματος της κατασκευής και του προϋπολογισμού
 • Τακτική επίβλεψη των εργασιών από τον υπεύθυνο μηχανικό του έργου
 • Δυνατότητα κατασκευής πρόσθετων εργασιών για την πλήρη αποπεράτωση του κτιρίου και της διαμόρφωσης του περιβάλλοντος χώρου
 • Εγγύηση εφ’ όρου ζωής για τον μεταλλικό φορέα του κτιρίου και 5 χρόνια για την εξωτερικό κέλυφος του κτιρίου και 10 χρόνια για μηχανολογικές εγκαταστάσεις
 • Τεχνική υποστήριξη για την συντήρηση της κατασκευής μετά την ολοκλήρωσή της